Doelstelling stichting Karavaan der Vertellers

·    Artikel 1: De stichting draagt de naam Stichting Karavaan der Vertellers;
·    Artikel 2: De stichting is gevestigd te Hengelo (Overijssel);
·    Artikel 3: De stichting heeft ten doel het stimuleren van het vertellen, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

·    Het initiŽren van vertelactiviteiten
·    Het ontwikkelen produceren van voorstellingen o Het organiseren van festivals
·    Het verstrekken van informatie
·    Het ontwikkelen van projecten
·    Het bevorderen van deskundigheid
·    Het bevorderen van nationale en internationale contacten
·    alles in de ruimste zin van het woord.

Het vertellen wordt door vele mensen als mooie magie beleefd. Het vertellen is bezig met een come back. Laat de Karavaan der Vertellers daar een steentje aan bij mogen dragen.


KInder Vertelkaravaan Rabotheater 2012